Publikacje

Artykuły naukowe

Magdalena Małek – O tłumaczeniach książki Harry Potter and the Deathly Hallows autrostwa J.K. Rowling
Debiuty Naukowe II. Terminologia – translatoryka – terminografia,
red. M. Łukasik,
Katedra Języków Specjalistycznych – Koło Naukowe BAJT, Warszawa 2008

Artykuł dotyczy dwóch przekładów siódmego tomu przygód Harry’ego Pottera, w tłumaczeniu oficjalnym, autorstwa Andrzeja Polkowskiego, a także w tłumaczeniu fanowskim, autorstwa Armii Świstaka. Zawiera krótkie informacje o tłumaczach oraz o historii powstania tych przekładów. W ramach analizy zamieściłam porównanie niektórych terminów występujących w książce oraz wskazałam wady i zalety obu przekładów.


Magdalena Małek – Drabble w tłumaczeniu
Piękno języka specjalistycznego a precyzja języka literackiego, red. K. Fordoński, M. Łukasik
Katedra Języków Specjalistycznych, Warszawa 2008

Drabble to krótka forma prozatorska, licząca dokładnie 100 słów. Utwory te stanowią nie lada wyzwanie dla tłumacza, ponieważ ze względu na różnice pomiędzy językami trudno jest osiągnąć w przekładzie wymaganą liczbę słów. W artykule przedstawiam techniki translatorskie oraz sposób ich wykorzystania, dzięki czemu cel ten udaje się osiągnąć. Drabble analizowane w artykule zostały przetłumaczone i zamieszczone w nim za zgodą autorek.Praca magisterska

A Comparative Analysis of Translations of Frank Herbert’s Dune. Based on the Translations by Marek Marszał, Jerzy Łoziński and Ładysław Jerzyński.

Analiza porównawcza przekładów Diuny Franka Herberta w oparciu o przekłady Marka Marszała, Jerzego Łozińskiego i Ładysława Jerzyńskiego.

Temat pracy magisterskiej wybierałam z zamiarem połączenia mojego zainteresowania literaturą fantastyczną oraz przekładem. Dlatego też podstawę tej pracy stanowiła powieść Franka Herberta Diuna, wydana w Polsce w czterech różnych przekładach, autorstwa dwóch tłumaczy: dwa przekłady Marka Marszała oraz dwa Jerzego Łozińskiego (w tym jeden wydany pod pseudonimem Ładysław Jerzyński). Pracę podzieliłam na trzy części: opis założeń teoretycznych dotyczących procesu tłumaczenia oraz krytyki przekładu, informacje o autorze, powieści oraz tłumaczach, oraz analizę porównawczą przekładów. Ostatnia część opiera się na analizie kilku kategorii terminów występujących w powieści Herberta: nazw własnych, terminów związanych z melanżem i jego zbiorem, terminów związanych z życiem na pustyni i kulturą Fremenów oraz terminów dotyczących broni, walk oraz transportu kosmicznego. Podczas analizy starałam się wskazać techniki przekładu, którymi kierowali się obaj tłumacze.Przekłady

Tłumaczenie opowiadania Of dragons and tea Aubry Thonon.

Oryginał dostępny pod adresem:
http://www.jhedge.com/story/fantasy/dragons.htm

Tłumaczenie ukazało się w fanzinie fantastycznym WIDOK z wysokiego zamku, publikowanym przez Białostocki Klub Fantastyki „UBIK”, Nr 40/41.


„TEATR NAMIĘTNOŚCI albo o obrotach sceny kieleckiej” - Marek Mikos
"THE THEATRE OF PASSION or about the turns of the Kielce scene" - Marek Mikos

Tłumaczenie wykonane na zlecenie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach www.teatr-zeromskiego.com.pl